Κατάλογος γεωχωρικών δεδομένων/εξοπλισμού και υπηρεσιών της ΕΟΑΕ

Κατάλογος γεωχωρικών δεδομένων/εξοπλισμού και υπηρεσιών της ΕΟΑΕ, (έκδοση 3.0, 02.07.2014) στην Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://observatory.egnatia.gr/06_extras/6_11_OpDa.html
Δημιουργός ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ – Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού
Υπεύθυνος Συντήρησης Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού (email)
Last Updated Σεπτέμβριος 15, 2017, 07:53
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 7, 2016, 08:59