ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 14 ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 14 ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ (ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 30-11-2014)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.et.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=108&lang=el
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΟΜΩΝ
Έκδοση 1
Last Updated Αύγουστος 20, 2015, 10:09
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 20, 2015, 10:08