Κατάσταση εν ενεργεία οχημάτων 2018 της Δ/νσης Μηχανολογικού

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΑ, ΜΑΡΚΑ,ΤΥΠΟΣ, ΕΤΟΣ 1ης ΑΔΕΙΑΣ, ΤΥΠΟΣ ΑΜΑΞΗΣ, ΔΝΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Γενική Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής - Διεύθυνση Μηχανολογικού
Υπεύθυνος Συντήρησης Γενική Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής - Διεύθυνση Μηχανολογικού
Last Updated Ιούνιος 20, 2018, 09:37
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 20, 2018, 09:36