ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΥΠ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΧΡΗΣΤΕΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ,ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΙΤΙΣΗΣ- ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης Ειρήνη Γεωργίου
Last Updated Μάιος 31, 2019, 12:30
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 1, 2018, 06:34