ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ν 4305/2014

Περιλαμβάνει ανά θεματική ενότητα, με βάση την απόφαση 133.8/22-2-2018 του ΔΣ Πράσινου Ταμείου, το σύνολο των αρχείων που έχουν αναρτηθεί από το 2011 και μετά στους ιστοτόπους http://www.diavgeia.gov.gr και http://www.prasinotameio.gr

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/; https://et.diavgeia.gov.gr/f/prasinotameio
Δημιουργός Γκλαβόπουλος Αθ. Ευάγγελος
Υπεύθυνος Συντήρησης Γκλαβόπουλος Αθ. Ευάγγελος
Last Updated Μάρτιος 28, 2018, 11:21
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 28, 2018, 10:56