Κοινοποιηθείσες στο ΑΣΕΠ δικαστικές αποφάσεις

Παρουσιάζονται πόσες αποφάσεις των δικαστηρίων κοινοποιήθηκαν στο ΑΣΕΠ, πόσες ήταν θετικές, απορριπτικές, παραπεμπτικές ή αναβλητικές.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΑΣΕΠ
Υπεύθυνος Συντήρησης Δημήτρης Ζέρβας
Last Updated Ιούνιος 11, 2019, 12:20
Δημιουργήθηκε Μάιος 30, 2018, 17:50