Λεκάνες Απορροής

Περιέχονται οι 46 Λεκάνες Απορροής Ποταμών της χώρας. Τα δεδομένα είναι σε κλίμακα 1:50.000, και στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή Ειδική Γραμματεία Υδάτων
Last Updated Νοέμβριος 24, 2016, 11:41
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 24, 2016, 11:40