ΛΗΞΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

αρχείο ληξιπρόθεσμων οφειλών έργων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που πληρώνονται μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Πετράκη Μαρία-Μαγδαληνή
Υπεύθυνος Συντήρησης Πετράκη Μαρία-Μαγδαληνή
Last Updated Απρίλιος 5, 2016, 09:37
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 5, 2016, 09:31