ΛΙΣΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Λίστα με τον εξοπλισμό (Hardware) και το λογισμικό (Software) της Υπηρεσίας.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://einventory.e-gif.gov.gr
Δημιουργός Αγγελίδου Μαρίντα
Υπεύθυνος Συντήρησης Αγγελίδου Μαρίντα
Last Updated Φεβρουάριος 21, 2019, 09:49
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 19, 2017, 08:10