Λίστα Όρων Αναζήτησης Προγράμματος Διαύγεια

Λίστα Όρων Αναζήτησης Προγράμματος Διαύγεια

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/terms
Last Updated Νοέμβριος 23, 2015, 14:22
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 23, 2015, 14:21