Λοιποί Τόποι Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος

Περιλαμβάνονται τα όρια χώρων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος όπως φυτώρια, χώροι εκγύμνασης σκύλων, χώροι προσωρινής απαγόρευσης θήρας και δάση ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Πρόσθετα παρέχονται πληροφορίες όπως εποπτεύουσα αρχή και στοιχεία πανίδας.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Last Updated Δεκέμβριος 8, 2016, 07:11
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 8, 2016, 07:10