Μακροχρόνιες Σειρές των Εμπορικών Συναλλαγών Συναλλαγών

Αρχεία EXCEL περιέχοντα στατιστικά στοιχεία για τις εμπορικές συναλλαγές της Ελλάδας με τους εμπορικούς της εταίρους. Περίοδος Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.mindev.gov.gr/open-data
Δημιουργός Ιωάννης Κοτσάνης
Υπεύθυνος Συντήρησης Ιωάννης Κοτσάνης
Last Updated Φεβρουάριος 13, 2019, 08:53
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 15, 2018, 10:05