Μεγάλες πηγές Κρήτης

Μεγάλες πηγές Κρήτης και δεδομένα (απορροή)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.apdkritis.gov.gr/el/open-data
Δημιουργός Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων
Έκδοση 1.0
Last Updated Δεκέμβριος 22, 2017, 08:46
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 4, 2016, 08:00