ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΏΝ ΕΡΓΩΝ

Κατάλογος μελετών που αφορούν την κατασκευή - βελτίωση του Εθνικού Οδικού δικτύου και τμημάτων στη Περιφέρεια Θεσσαλίας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ.Τ.Ε. / Π. Θ.
Υπεύθυνος Συντήρησης Σωτήρης Μπλάνας
Έκδοση 1
Last Updated Ιανούαριος 20, 2016, 11:25
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 20, 2016, 11:17
Custom License Μετά από αίτηση