Μελέτες της Δ/νσης Μηχανολογικού από 01/2018 έως 06/2018

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ (ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Γενική Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής - Διεύθυνση Μηχανολογικού
Υπεύθυνος Συντήρησης Γενική Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής - Διεύθυνση Μηχανολογικού
Last Updated Ιούνιος 20, 2018, 09:53
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 20, 2018, 09:52