ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΑΟΚ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Last Updated Ιούνιος 10, 2018, 17:41
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 10, 2018, 17:40