ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΔΤ ΑΘΗΝΩΝ

URL: http://archive.data.gov.gr/dataset/52802f0f-cf61-4adb-ab6d-8d7308bbb25f/resource/d6d1d20e-7407-480c-b78d-f6e9c0fbeb48/download/.xls

ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΔΤ ΑΘΗΝΩΝ

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Νοέμβριος 9, 2016
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 9, 2016
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια License not specified
createdπάνω από 5 έτη πριν
idd6d1d20e-7407-480c-b78d-f6e9c0fbeb48
on same domain1
package id52802f0f-cf61-4adb-ab6d-8d7308bbb25f
revision id88fbd812-4bf5-42fb-8556-6f8ac77b81d6
stateactive
url typeupload