ΜΗ CITES ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΑ ΕΙΔΗ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑΣ

ΕΙΔΗ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 της ΚΥΑ αριθ. 125188/246/22-01-2013

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=eVoLjBqP5zQ%3d&tabid=538&language=el-GR
Δημιουργός /ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Υπεύθυνος Συντήρησης Σταμάτιος Σταματέλλος
Έκδοση 2017.02.17
Last Updated Μάρτιος 9, 2017, 09:14
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 20, 2017, 09:17