Μηνιαίοι Προϋπολογισμοί και Ετήσιες Εκθέσεις της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.

Ανάρτηση των Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΦΟΡΕΑΣ:19-130), ανά μήνα και των Ετησίων Εκθέσεων της Αρχής

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.adippde.gr/
Δημιουργός Βασίλειος Αναγνώστου
Υπεύθυνος Συντήρησης Βασίλειος Αναγνώστου
Last Updated Δεκέμβριος 14, 2020, 10:46
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 29, 2018, 09:55