ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Π. για τα έτη 2013-2016

Μηνιαία καταγραφή των αναλήψεων της Υπηρεσίας, των απλήρωτων υποχρεώσεων και των ληξιπρόθεσμων οφειλών για τα έτη 2013-2016

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή ΓΓΠΠ / Διεύθυνση Οικονομικού και Διοικητικής Υποστήριξης / Τμήμα Οικονομικού
Δημιουργός Μαρία Λυβιάκη
Υπεύθυνος Συντήρησης Μάνος Ανδρουλάκης
Last Updated Οκτώβριος 10, 2017, 07:52
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 28, 2015, 10:20
Custom License i. Αναφορά της πηγής προέλευσης των δεδομένων και της ημερομηνίας τελευταίας επικαιροποίησής τους ii. Υποχρέωση μη διαστρέβλωσης του αρχικού νοήματος των δεδομένων iii. Μη θεμελίωση και αποποίηση ευθύνης φορέα για περιπτώσεις μη ορθής περαιτέρω χρήσης και αξιοποίησης των δεδομένων iv. Αποποίηση ευθύνης φορέα για κάθε συνέπεια προερχόμενη από την περαιτέρω χρήση