ΜΗΤΡΩΟ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ -- ΕΤΟΣ 2009 - 2010

Επιτυχόντες Νέοι Γεωργοί της προκήρυξης για το έτος 2009 - 2010, μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών τους από την Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Βορείου Αιγαίου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Last Updated Φεβρουάριος 23, 2017, 12:00
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 23, 2017, 11:56