Μητρώο πιστοποιημένων Τεχνικών -φυσικά πρόσωπα- παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων ΗΤΨΠ και VLTs

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) συντάσσει και αναθεωρεί κατάλογο πιστοποιημένων Τεχνικών (φυσικά πρόσωπα) παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων Ηλεκτρονικών Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων (ΗΤΨΠ) και VLTs.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://certifications.gamingcommission.gov.gr/publicRecords/SitePages/Texnikoi.aspx
Δημιουργός Διεύθυνση Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης
Υπεύθυνος Συντήρησης Διεύθυνση Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης
Last Updated Μάιος 25, 2017, 07:24
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 7, 2015, 07:04