ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε.Ο.Τ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ, ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Η΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ε.Ο.Τ.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή www.gnto.gov.gr
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΠΕΣΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Last Updated Ιούνιος 6, 2018, 09:09
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 30, 2016, 08:01