ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Μηνιαία παρακολούθηση προϋπολογισμού, Μηνιαίες αγορές (συγκεντρωτικά & αναλυτικά), Αναλώσεις Υλικών και Φαρμάκων, Λειτουργικές δαπάνες και Υποχρεώσεις, Παρακολούθηση νοσηλείων, Λειτουργικά έσοδα και κόστος, Έσοδα-Έξοδα-Απολογισμός, Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις. Διευκρίνιση: Τα στοιχεία είναι σωρευτικά από 1/1/2016.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τζίνα Σταυρούλα
Υπεύθυνος Συντήρησης Παρασκευάς Παπαδόπουλος
Last Updated Νοέμβριος 15, 2016, 12:13
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 15, 2016, 12:03