Οικονομικά θέματα λειτουργίας Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας

Έγγραφα για ένταξη έργων σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα, προμήθεια υλικών, συντήρηση οργάνων/οχημάτων, εξοπλισμού

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://app.diavgeia.gov.gr
Last Updated Σεπτέμβριος 10, 2018, 11:36
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 10, 2018, 11:01