ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Μηνιαία παρακολούθηση προϋπολογισμού, Μηνιαίες αγορές (συγκεντρωτικά & αναλυτικά), Αναλώσεις Υλικών και Φαρμάκων, Λειτουργικές δαπάνες και Υποχρεώσεις, Παρακολούθηση νοσηλείων, Λειτουργικά έσοδα και κόστος, Έσοδα-Έξοδα-Απολογισμός, Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις. Διευκρίνιση: Τα στοιχεία είναι σωρευτικά από 1/1/2016.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ
Δημιουργός Παπαδόπουλος Παρασκευάς
Υπεύθυνος Συντήρησης Παρασκευάς Παπαδόπουλος & Τζίνα Σταυρούλα
Last Updated Μάρτιος 15, 2017, 11:12
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 15, 2017, 11:05