Οικονομικές ενισχύσεις προς ΟΤΑ από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του π/υ της ΓΓΠΠ, για την υλοποίηση σχεδιασμού και εφαρμογής μέτρων πολιτικής προστασίας για τα έτη 2011 έως 2016

Ετήσια καταγραφή των οικονομικών ενισχύσεων που δόθηκαν από την ΓΓΠΠ σε ΟΤΑ Α΄και Β΄Βαθμού για την υλοποίηση σχεδιασμού και εφαρμογής μέτρων πολιτικής προστασίας για τα έτη 2011 έως 2016

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή ΓΓΠΠ / Διεύθυνση Οικονομικού και Διοικητικής Υποστήριξης / Τμήμα Οικονομικού
Δημιουργός Μαρία Λυβιάκη
Υπεύθυνος Συντήρησης Μάνος Ανδρουλάκης
Last Updated Οκτώβριος 6, 2017, 11:49
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 28, 2015, 10:25
Custom License i. Αναφορά της πηγής προέλευσης των δεδομένων και της ημερομηνίας τελευταίας επικαιροποίησής τους ii. Υποχρέωση μη διαστρέβλωσης του αρχικού νοήματος των δεδομένων iii. Μη θεμελίωση και αποποίηση ευθύνης φορέα για περιπτώσεις μη ορθής περαιτέρω χρήσης και αξιοποίησης των δεδομένων iv. Αποποίηση ευθύνης φορέα για κάθε συνέπεια προερχόμενη από την περαιτέρω χρήση