Οργάνωση υπηρεσίας -Αποφάσεις / Διοικητικές Πράξεις-Δ/νση Δασών Ν. Βοιωτίας

Συγκρότηση επιτροπών,Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ιδιώτη δασοπόνου,Έκδοση πτυχίου εργολήπτη δημοσίων έργων,Προαγωγή - ανανέωση εργοληπτικού πτυχίου, ακύρωση εργοληπτικού πτυχίου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή Δ/νση Δασών Ν. Βοιωτίας
Δημιουργός Δ/νση Δασών Ν. Βοιωτίας
Υπεύθυνος Συντήρησης Ιωάννης Κουρέπης
Last Updated Δεκέμβριος 22, 2016, 07:41
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 22, 2016, 06:48