Ορισμός υπόλογου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη πληρωμής ΚΤΕΟ, ΕΤΟΥΣ 2015

Ορισμός υπόλογου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη πληρωμής ΚΤΕΟ, έτους 2015

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Υπεύθυνος Συντήρησης Ευάγγελος Γεράσης
Last Updated Φεβρουάριος 8, 2017, 10:05
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 8, 2017, 09:58