Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη πληρωμής κτηματολογίου

Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη πληρωμής κτηματολογίου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Υπεύθυνος Συντήρησης Ευάγγελος Γεράσης
Last Updated Φεβρουάριος 8, 2017, 08:24
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 8, 2017, 08:21