Ορισμός Υπόλογου Εντάλματος Προπληρωμής για δαπάνη πληρωμής Ταχυδρομικών Τελών

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Υπεύθυνος Συντήρησης Ευάγγελος Γεράσης
Last Updated Ιούνιος 19, 2017, 08:00
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 8, 2017, 09:52