Π145/2016 Μελέτη Δήμου Ιλίου

Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Μελετών/Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ιλίου
Υπεύθυνος Συντήρησης Ευάγγελος Γεράσης
Last Updated Ιούνιος 30, 2017, 10:50
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 30, 2016, 09:48