ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Παρακολούθηση διαγωνιστικών διαδικασιών του Νοσοκομείου μηνός Αυγούστου 2019. Αφορά σε όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες, ήτοι συμβασιοποιημένοι διαγωνισμοί, εν εξελίξει διαγωνισμοί και διαγωνισμοί που πρόκειται να προκηρυχθούν το επόμενο χρονικό διάστημα

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Μαρια Καραφερη
Last Updated Σεπτέμβριος 17, 2019, 07:20
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 17, 2019, 07:19