ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Παρακολούθηση διαγωνιστικών διαδικασιών του Νοσοκομείου μηνός Ιανουαρίου 2019. Αφορά σε όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες, ήτοι συμβασιοποιημένοι διαγωνισμοί, εν εξελίξει διαγωνισμοί και διαγωνισμοί που πρόκειται να προκηρυχθούν το επόμενο χρονικό διάστημα

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Μαρια Καραφερη
Last Updated Ιανούαριος 31, 2019, 10:38
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 31, 2019, 10:37