ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Παρακολούθηση διαγωνιστικών διαδικασιών του Νοσοκομείου μηνός Σεπτεμβρίου 2018. Αφορά σε όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες, ήτοι συμβασιοποιημένοι διαγωνισμοί, εν εξελίξει διαγωνισμοί και διαγωνισμοί που πρόκειται να προκηρυχθούν το επόμενο χρονικό διάστημα

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Μαρια Καραφερη
Last Updated Οκτώβριος 3, 2018, 07:23
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 3, 2018, 07:20