Παρακολούθηση και Αναφορές Προόδου Οδηγίας Inspire

Πρόκειται για τον κατάλογο αναφοράς γεωχωρικών πόρων που εντάσσονται στα παραρτήματα Ι, ΙΙ & ΙΙΙ της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (INSPIRE) προς την ΕΕ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Last Updated Σεπτέμβριος 26, 2016, 10:01
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 26, 2016, 09:58