ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

URL: http://www.apdaigaiou.gov.gr/?p=15112

From the dataset abstract

H παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/7/EΚ, η οποία έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία μέσω της με αριθμό...

Πηγή : ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Φεβρουάριος 8, 2017
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 8, 2017
Διαμόρφωση HTML
Άδεια Άλλο (Δημόσιο Πεδίο)
createdπάνω από 5 έτη πριν
formatHTML
idf6bd37c5-c7bd-4ecb-8db9-19a8c187474b
package id28333a30-537a-409c-8925-876aaa136da0
revision idc0642b1d-58f3-4433-b95f-fc44072a11c5
stateactive