ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΑΚΤΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Πίνακας παρακολουθούμενων ακτών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αρμοδιότητας Δ/νσης Υδάτων Β. Αιγαίου, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, για το 2015

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Last Updated Απρίλιος 12, 2017, 08:07
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 12, 2017, 08:03