Παραχώρηση Δημοσίων Εποικ.Εκτάσεων (Δ/νση Αγρ.Υπ.Θεσσαλίας)

Αποφάσεις, Τροποποιήσεις, Ανακλήσεις Παραχωρήσεων δημοσίων εποικιστικών εκτάσεων σε εφαρμογή των Ν. 221/1974 και 994/1979

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/
Δημιουργός Τμήμα Αναδασμού και Εποικισμού
Υπεύθυνος Συντήρησης Μαρία Κλιάπη
Last Updated Απρίλιος 20, 2017, 11:30
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 20, 2017, 11:16