Παραχώρηση Δημοσίων Εποικιστικών Εκτάσεων

URL: https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=q:"ΕΠΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ"&page=2&fq=organizationUid:"50200"&fq=unitUid:"77656"&sort=relative

Αποφάσεις, Τροποποιήσεις, Ανακλήσεις Παραχωρήσεων δημοσίων εποικιστικών εκτάσεων σε εφαρμογή των Ν. 221/1974 και 994/1979.

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Απρίλιος 20, 2017
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 20, 2017
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια License not specified
createdπάνω από 5 έτη πριν
id1c1cbe7d-0692-4cb2-9f67-7474f209c802
package id1cadffc8-5953-432e-af31-6bb3e068bd55
revision id283c4118-91c5-4ceb-a72d-007e4e5b1d30
stateactive