Περιβαλλοντική παρακολούθηση διαφόρων υποδομών - Υδατικών πόρων

Έλεγχοι σε Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων και Υγειονομικές Μονάδες της Π.Δ.Ε. Παρακολούθησης ποιοτικής κατάστασης στα υπόγεια υδατικά συστήματα και στα επιφανειακά υδάτινα σώματα στις περιοχές υφιστάμενων ΧΥΤΑ. Παρακολούθησης ποιοτικής κατάστασης ποταμών της Π.Δ.Ε.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Υπεύθυνος Συντήρησης Τσαρούχη Ελένη
Last Updated Μάιος 23, 2018, 11:36
Δημιουργήθηκε Μάιος 23, 2018, 11:31