Περιβαλλοντικοί έλεγχοι έτους 2014 από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.

Έλεγχοι για υποβάθμιση περιβάλλοντος κατά το έτος 2014, από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Υπεύθυνος Συντήρησης Τσαρούχη Ελένη
Last Updated Δεκέμβριος 22, 2016, 09:26
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 16, 2016, 12:11