ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018

Παρουσιάζεται το πλήθος των δεδομένων των Περιλήψεων των Διακηρήξεων του Τμ. Προμηθειών Α' εξαμήνου 2018

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΡΑΛΗ
Last Updated Οκτώβριος 9, 2018, 11:46
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 9, 2018, 11:41