Περιληπτικός πίνακας στοιχείων εκκρεμών δεσμεύσεων, απλήρωτων υποχρεώσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών - Μητρώο Δεσμεύσεων

Μητρώο Δεσμεύσεων για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την ορθή εκτέλεση των δαπανών, καθώς και για την ακριβή και αξιόπιστη αποτύπωση όλων των στοιχείων δεσμεύσεων, πληρωμών και υποχρεώσεων του ΑΣΕΠ.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Οικονομικού
Υπεύθυνος Συντήρησης Δημήτρης Ζέρβας
Last Updated Νοέμβριος 12, 2020, 07:27
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 8, 2018, 07:43