Πίνακες Θεμάτων ημερήσιας διάταξης Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Ν.Αι.

Πίνακες Θεμάτων ημερήσιας διάταξης Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Ν.Αι.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.pnai.gov.gr/ArthroList.aspx?n1=MPCOMPON&v1=4&l=Αποφάσεις Περιφερειακού συμβουλίου
Last Updated Απρίλιος 7, 2016, 11:11
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 16, 2015, 07:16