Πινακίδες εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δ.Α. σε κλ.1:500

Περιλαμβάνει πινακίδες του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, ενημερωμένες έως το έτος 1975.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος
Υπεύθυνος Συντήρησης Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος
Έκδοση 1.0
Last Updated Ιούνιος 21, 2018, 07:10
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 20, 2018, 11:55