Πιστοποιημένες Επιχειρήσεις και Δικαιούχοι χρήσης ΠΟΠ/ΠΓΕ

Δημόσιο μητρώο πιστοποιημένων επιχειρήσεων και δικαιούχων χρήσης ενδείξεων ΠΟΠ/ΠΓΕ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή www.elgo.gr
Δημιουργός Διεύθυνση Πιστοποίησης & Προδιαγραφών, Τμήμα Πιστοποίησης
Υπεύθυνος Συντήρησης Έφη Σκαρμούτσου
Last Updated Δεκέμβριος 12, 2016, 06:35
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 12, 2016, 06:32