Πληροφορίες καταλόγου υπηρεσιών και προσωπικού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Η υπηρεσία http://www.pde.gov.gr/ds/ παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης των πληροφοριών επικοινωνίας με το προσωπικό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ο τηλεφωνικός κατάλογος του προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι διαθέσιμος και σε έντυπη ηλεκτρονική μορφή αρχείου PDF, σύμφωνα με την αλφαβητική κατάταξη των ονομάτων του προσωπικού.

Η υπηρεσία παρέχει επίσης πληροφορίες για τη χωροθέτηση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Επιλέγοντας μία Υπηρεσία (ή προσωπικό που ανήκει σε αυτή) και πατώντας πάνω στη διεύθυνση του κτηρίου εμφανίζεται χάρτης με την ακριβή διεύθυνση του κτηρίου.

Ακόμα πατώντας πάνω στην ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου (e-mail) μιας Υπηρεσίας (ή προσωπικού) μπορείτε να αποστείλετε απευθείας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον επιλεγμένο αποδέκτη, ενώ μπορείτε να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας όλη την πληροφορία που αφορά στα στοιχεία επικοινωνίας μιας Υπηρεσίας (ή προσωπικού) σε μορφή ηλεκτρονικής επαγγελματικής κάρτας - vCard.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.pde.gov.gr/ds/
Δημιουργός Θεόδωρος Κόντος
Υπεύθυνος Συντήρησης Θεόδωρος Κόντος
Last Updated Ιούνιος 2, 2017, 10:44
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 8, 2015, 10:55