Πολύγωνα Όρων Δόμησης του Δήμου Ηρακλείου

Πολύγωνα Όρων Δόμησης. Περιλαμβάνονται πληροφορίες αναφορικά με τους όρους, την αρτιότητα και τις παρεκκλίσεις.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://gis.heraklion.gr
Last Updated Μάιος 18, 2017, 10:44
Δημιουργήθηκε Μάιος 8, 2017, 09:58