Ποτάμια Υδατικά Συστήματα Ελλάδας στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60

Γραμμικά δεδομένα που απεικονίζουν τα ποτάμια υδατικά συστήματα της Ελλάδας, στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Κάθε γραμμή απεικονίζει ένα ποτάμιο υδατικό σύστημα και έχει ένα μοναδιαίο κωδικό. Τα δεδομένα προέκυψαν από επεξεργασία δεδομένων των αρχικών Σχεδίων Διαχείρισης, ανάλυσης ισοδύναμης κλίμακας 1:50.000 ΓΥΣ. Για την διαμόρφωση χρησιμοποιήθηκαν η ακτογραμμή της ΕΚΧΑ ισοδύναμης κλίμακας 1:5.000.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://wfdgis.ypeka.gr
Last Updated Ιούλιος 10, 2018, 11:44
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 10, 2018, 11:42